PL   EN
info@a-lan.pl 724 99 99 00 LinkedIn

Artykuły Zarzadzanie warstwą fizyczną i monitoring parametrów środowiskowych w szafach teleinformatycznych - rozwiązania AIM - ALANTEC RFID

Zarzadzanie warstwą fizyczną i monitoring parametrów środowiskowych w szafach teleinformatycznych - rozwiązania AIM - ALANTEC RFID

Systemy zautomatyzowanego zarządzania infrastrukturą AIM (Automated Infrastructure Management) to rozwiązanie udostępniające funkcje ilustrowania, zarządzania, analizy i planowania okablowania szafach dystrybucyjnych, serwerowniach a także w całych obiektach, nawet tak dużych jak DATA CENTER.


Zarzadzanie warstwą fizyczną i monitoring parametrów środowiskowych w szafach teleinformatycznych - rozwiązania AIM - ALANTEC RFID
Systemy te poprawiają efektywność operacyjną i ułatwiają bieżące zarządzanie infrastrukturą pasywną. Automatycznie wykrywają wetknięcia i wypięcia kabla krosowego, a także dokumentują infrastrukturę okablowania, podobnie jak podłączone urządzenia. Umożliwia to bieżące, płynne zarządzanie oraz wymianę danych z systemami zewnętrznymi taki jak: Data Center Infrastructure Management (DCIM), Building Management (BMS), zarządzanie usługami IT (ITSM), Asset Lifecycle, systemami zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i innymi platformami.

Rozwiązanie AIM - ALANTEC

Rozwiązanie AIM marki ALANTEC bazuje na technologii
RFID (Radio-frequency identification)
która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik, w celu identyfikacji obiektu. Technologia umożliwia odczyt i zapis układu RFID.

Stan normatywny

Systemy AIM i procesy monitoringu i zarządzania, którym służą są opisane w normach IS0/IEC i EN:

  • PN-ISO/IEC 20000-1:2014-01 - Technika informatyczna
    - Zarządzanie usługami - Część 1: Wymagania dla systemu zarządzania usługami
  • Seria norm PN-EN 50600-x-y Technika informatyczna
    - Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych
  • PN-ISO/IEC 27000:2014-11 Technika informatyczna
    - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

System składa się z następujących komponentów:

1. Kable krosowe zapewniające: identyfikację każdej sztuki za pomocą chipu RFID, przechowywanie danych takich jak: typ, długość, kolor, wartości pomiarowe, itp.
2. Inteligentne panele krosowe w wersji miedzianej i światłowodowej wyposażone w sensory (czytniki RFID) umożliwiające: monitoring pozycji kabla krosowego, odczyt danych przypisanych do danego kabla oraz ułatwianie prace serwisowe za pomocą diod i wyświetlaczy.

3. Analizator RCU (kontroler szafy) połączony ze wszystkimi listwami czujników panelowych za pośrednictwem systemu kabli typu Daisy-Chain. Odczytuje dane z listew i dostarcza do serwera aktualnych danych o wszelkich stanach połączeń. RCU przygotowany jest jako otwarty interface dla firm specjalizujących się w oprogramowaniu do zarządzania.
4. Oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji AT+C. System Alantec do zarządzania i wizualizacji używa oprogramowania AT+C VisiRack. Jednak nie jest to jedyna platforma, która może obsłużyć system RFID. Oferowany przez nas RCU (kontroler szfy) może współdziałać z software'em firm FNT Software, Zetema czy PatchManager.


Podstawowe funkcje oprogramowania

Wykrywanie zmiany: każde zmiana, usunięcie lub dodanie połączenia jest wykrywane i sygnalizowane na kontrolerze RCU, a także w aplikacji VisiRack. Zmiany mogą mieć sygnatury nieupoważnionych bądź autoryzowanych.
Rejestracja: wszystkie działania są w czasie rzeczywistym rejestrowane. Nieautoryzowane zmiany połączeń mogą być sprawdzane i potwierdzane przez administratora, jeśli zostaną uznane za poprawne. W wypadku nieauto-ryzowanej zmiany oprogramowanie samoczynnie wchodzi w tryb planowania zmian.
Widok i biblioteka produktów: oprogramowanie korzysta z bloków programów typu CAD więc pozwala na pełną wizualizację szaf teletechnicznych. Ponadto oprogramowanie dysponuje szeroką bazą zaimplementowanych produktów dostawców elementów aktywnych. Dodawanie nowych elementów do szaf odbywa się na zasadzie pobierz i upuść.