PL   EN
info@a-lan.pl 724 99 99 00 LinkedIn

Artykuły Rozwiązania infrastruktury teleinformatycznej w budynkach mieszkalnych i wielorodzinnych FTTx

Rozwiązania infrastruktury teleinformatycznej w budynkach mieszkalnych i wielorodzinnych FTTx

Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczącego warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, wprowadzając między innymi obowiązek montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej.


Rozwiązania infrastruktury teleinformatycznej w budynkach mieszkalnych i wielorodzinnych FTTx
W ofercie posiadamy wszystkie produkty potrzebne do zbudowania profesjonalnej sieci FTTH w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych wg standardu poniższej ustawy. W lutym 2013 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczącego warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, wprowadzając między innymi obowiązek montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej.
Warto na wstępie podkreślić, że nowelizacja dotyczy nowo projektowanych budynków a przesłanki jakie kierowały autorami rozporządzenia można zawrzeć w kilku podstawowych punktach:
 • Rozwój informatyzacji na terenie naszego kraju
 • Ułatwienie dostępu do mediów typu triple play (3 usługi w jednym kablu)
 • Ułatwienie operatorom dostępu do odbiorców
 • Obligatoryjne wymuszenie na deweloperach instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej
 • Ustandaryzowanie infrastruktury telekomunikacyjnej
 • Poprawa estetyki wyglądu osiedli mieszkaniowych


Do czasu obowiązywania rozporządzenia brak było precyzyjnych wytycznych dotyczących rodzaju oraz ilości łączy doprowadzanych do lokalu użytkownika, w ciągach komunikacyjnych panował bałagan gdyż każdy z operatorów prowadził kable na własna rękę, infrastruktura doprowadzająca łącza operatorów do budynku nie była zestandaryzowana. Jednak największym argumentem przemawiającym za zmianą rozporządzenia jest lawinowy przyrost danych w Internecie oraz popularność usług typu telewizja HD/3D/IP wymuszający konieczność instalacji szybkiego przyłącza w każdym mieszkaniu.
Rozporządzenie przewiduje w zależności od funkcji budynku wyposażenie w różnego rodzaju instalacje. Poszczególne elementy wyposażenia określono w sposób następujący:
 • Kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych, koryt, duktów i kanałów instalacyjnych;
 • Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, zlokalizowane w pobliżu drzwi wejściowych do mieszkania, służące w szczególności umieszczeniu doprowadzonych do nich zakończeń kabli, umieszczeniu urządzeń aktywnych lub pasywnych oraz, w razie potrzeby, z doprowadzeniem zasilania elektrycznego, a także umożliwiające dystrybucję sygnału w mieszkaniu;
 • Światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable światłowodowe, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do zakończeń kabli w każdej telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej;
 • Antenowa instalacja zbiorowa służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny;
 • Antenowa instalacja zbiorowa służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy satelitarny;
 • Okablowanie wykonane z parowych kabli symetrycznych typu skrętka wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi;
 • Okablowanie wykonane z kabli współosiowych koncentrycznych wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi od przełącznicy kablowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do zakończeń kabli w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej;
 • Maszt antenowy usytuowany na dachu budynku, wraz z odpowiednim przepustem kablowym do budynku, lub w uzasadnionych przypadkach usytuowany poza budynkiem, przystosowany do umieszczenia anten przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi telekomunikacyjne drogą radiową oraz umieszczenia odpowiednich elementów instalacji.

Rozwiązania firmy A-LAN Technologie skupiają się na dwóch podstawowych instalacjach i ich zabudowie: okablowaniu światłowodowym i miedzianym doprowadzonym do lokalu użytkownika oraz okablowaniu miedzianym, poziomym rozprowadzonym po lokalu.

Jako telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe ALANTEC proponuje 2 rodzaje obudów podtynkowych, metalowych, dostępnych w wysokościach 500 i 700 mm. Obudowy są malowane proszkowo w kolorze białym, zawierają płytę montażową oraz panel na 12 łącz typu RJ45 i F w formacie keystone. Co ważne istnieje możliwość modyfikacji konstrukcji pod konkretny projekt i malowania obudowy na dowolny kolor z palety RAL. (rys. 1.1.)

Podstawowe, światłowodowe wyposażenie obudowy ALANTEC to gniazda FTTH (FOPA-4A-01 i FOPA-2A-01) przeznaczonych dla 1 - 4 adapterów SC Simplex APC, wyposażone w kasetę spawów. Gniazda należy wyposażyć w adaptery i pigtaile zbudowane w oparciu o włókno G.657A. (rys. 2.1.)

Aby zrealizować okablowanie poziome mieszkania jak i przyłącze dla kabli symetrycznych, w 12 portowy panel rozdzielnicy mieszkaniowej należy zainstalować moduły RJ45 keystone dostępne w kategoriach kat.5e, 6 i 6A. Kable koncentryczne RG można zaterminować na modułach typu F keystone. Do okablowania mieszkania możemy użyć kabli skrętkowych ekranowanych i nieekranowanych od kat. 5e do kat. 7A. (rys. 1.2.)

Sercem rozwiązania jest światłowodowy kabel abonencki o konstrukcji zewnętrzno-wewnętrznej, wyposażony w 2 lub 4 włókna 9/125um ITU G.657A. Kabel jest wzmocniony dwoma prętami FRP (Fiber Reinforced Plastic) o średnicy 0,4 mm. Biały lub czarny płaszcz LZ0H zapewnia szeroki zakres temperatury pracy (-20…+60°C) jak i odporność na UV. (rys. 2.2.)

W przypadku małej i średniej instalacji obejmującej kilka klatek, wyżej wspomniany kabel należy sprowadzić do Punktu Styku z Siecią Publiczną i pospawać na 19” panelach światłowodowych 1U wyposażonych w 24 adaptery SC Duplex APC dostępnych w ofercie systemu ALANTEC.
W przypadku instalacji większych istnieje możliwość zastosowania punktów pośrednich w formie szafek lub muf. Jednym z założeń jest jednak to, że w punkcie pośrednim może nastąpić jedynie spawanie światłowodu i przejście ze światłowodu 2 lub 4 włóknowego na światłowód uniwersalny wyposażony w 24 włókna. Mufy/szafki pośrednie muszą gwarantować ciągłość włókna typu punkt-punkt 1:1.
Dostępne w naszej ofercie rozwiązania można montować w środowisku suchym IP30 (klatka schodowa) lub też np. w garażach gdzie potrzeba jest użycia wyższego IP65. (rys. 2.3.)

W celu połączenia z Punktem Styku z Siecią Publiczną zalecamy użycie kabla uniwersalnego zbudowanego w oparciu o włókna japońskiej firmy SUMITOMO, o konstrukcji luźnej tuby wyposażonej w od 4 do 24 włókien 9/125um ITU G.657D. Powłoka zewnętrzna kabla to FRNC/LS0H (Flame Retardant Non-Corrosive/Low Smoke Zero Halogen).

Podsumowując należy stwierdzić, że rozwiązanie ALANTEC’a to system okablowania światłowodowego i miedzianego obejmujący: okablowanie od Punktu Styku z Siecią Publiczną do mufy/szafki klatkowej (gdy potrzeba), okablowanie od mufy klatkowej do rozdzielnicy mieszkaniowej. Co więcej rozwiązanie zakłada wykorzystanie złącz SC APC, zapewnia 19” zabudowę Punktu Styku z Siecią Publiczną i gwarantuje pełną kompatybilności ze znowelizowanym rozporządzeniem. Na koniec warto podkreślić, że w ofercie znajduje się więcej rozwiązań światłowodowych, obejmujących kable zewnętrzne, mufy słupowe i ziemne itp. Zapraszam do zapoznania się z katalogiem lub stroną internetową www.alantec.pl

Autor: mgr inż. Marcin Molenda
Kierownik ds. Rozwoju Systemów Okablowania firmy A-LAN Technologie